Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/customer/www/sibud-erp.com/public_html/wp-content/themes/azoomtheme/rock-builder/builder-functions.php on line 1705

הטמעת ERP / CRM

ERP- Enterprise Resource Planning או תוכנה לתכנון משאבי ארגון.
CRM- Customer relationship management או תוכנה להנהלת קשרי לקוחות.

הטמעת מערכת ERP / CRM לשימוש בחברה נעשית במספר שלבים:הטמעת מערכת ERP  CRM

• אפיון 
• פיתוח
• הקמת תשתיות ועיצוב 
• הדרכות
• פיילוט
• עלייה לאוויר 
• שירות ותמיכה שוטפת

אפיון

שלב האפיון הוא השלב החשוב ביותר בתהליך הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות או תכנון משאבי ארגון. האפיון כולל את תיעוד אופן הפעולה הנוכחי של החברה, דרישותיה מהמערכת, וגיבוש הפתרונות לצרכי החברה באמצעות המערכת.
בשלב זה מזהים פערים בין דרישות הלקוח לבין המענה הקיים במערכת CRM / ERP ומספקים פתרונות לצמצום הפערים עד למינימום האפשרי.

התוצר של שלב זה הוא מסמך המתאר את ההבנה וההסכמה הדדית של SIBUD ושל הלקוח בדבר הנושאים הבאים:
 
• כיצד החברה פועלת כיום. 
 
• מהם הדרישות / צרכים להם נדרש מענה. 
 
• כיצד תיתן המערכת מענה לכל אחד מהדרישות / צרכים שהועלו בסעיף הקודם. 
 
• מה כרוך בנתינת מענה לכל אחת מהדרישות – הדרכת המשתמשים בעבודה על המערכת, שינוי האופן שבו העסק פועל או שינוי של התוכנה עד כמה שניתן במטרה להתאים אותה לתהליכים של העסק.
 
• לו"ז של השלבים העתידיים והפעולות הנדרשות הן מ-SIBUD והן מהלקוח על-מנת לתמוך בכל פעילות.
 
דגשים

מנהל הפרויקט

חשוב מאוד שמנהל הפרויקט מטעם החברה המיישמת יהיה מנהל פרויקט בעל ניסיון רב בפרויקטים דומים. כדאי לך לוודא מול מי תעבוד ולבקש טלפונים של לקוחות קודמים של מנהל הפרויקט הספציפי שלכם. אם החברה מולה אתה עובד מסרבת להתחייב חוזית על מנהל פרויקט בעל ניסיון, שאל מדוע.

מומחיות והתמחות - חיסכון בשעות עבודה ובעלות
בעבודה עם מומחים בעלי ניסיון עסקי רלוונטי, אתה מרוויח גם את היכולת שלהם לייעל תהליכים בעסק, גם אפיון מקצועי יותר, וגם מבטיח לעצמך חיסכון ניכר בשעות היישום וההטמעה, דבר שמפחית מעלות יישום CRM / ERP.

רוצה להזמין אפיון? זקוק למומחה בתחום מסוים ? רוצה להפיק הרבה יותר מהמערכת? צור קשר

פיתוח

במסגרת תהליך הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות או תכנון משאבי ארגון יש צורך, לעיתים, לשנות או להוסיף מאפיינים מסוימים במערכת  כדי להבטיח התאמה מקסימאלית לעסק. SIBUD מעמידה לרשות העסק שלך צוות של מתכנתים בכירים, בהתאם להגדרות האפיון המפורט ולנוהלי הפיתוח של החברה.
נוהלי הפיתוח מבטיחים את הנקודות הבאות:
 
• ההתאמות יהיו חלק אינטגרלי מהמערכת הסטנדרטית וישתלבו היטב בתהליכים העסקיים שלה.
 
• ההתאמות לא פוגעות ביכולת החברה לבצע עדכוני גרסה. 
 
• התוכניות מתועדות וכתובות במקצועיות המרבית כך שעבודת התחזוקה לא תצריך משאבים מהלקוח או מSIBUD. 
 
• צמצום הסבירות לתקלות תוכנה (באגים) למינימום האפשרי. 

הקמת תשתיות ועיצוב

בשלב זה ממלאים נתונים במערכת ה- CRM/ERP באמצעות הסבות של הנתונים מהמערכות הקודמת או באמצעות הקלדת הנתונים ישירות למערכת.
חלק ניכר מהעבודה מתבצע על ידך (טיוב / כתיבת נתונים והכנתם בקבצי אקסל).   
בנוסף, בשלב זה מגדירים הרשאות, צורת מסכים, עיצוב מסמכים ותהליכים עסקיים ב- BPM.
תהליכי ה BPM לא פועלים ? לא סומך על נתוני המערכת ? יש לך הרבה "זבל" במערכת ? צור קשר
הדרכות

ההדרכות יכולות להיעשות למשתמשי מפתח שיעבירו אחר כך את הידע לכלל משתמשי הארגון או ישירות מול המשתמשים הסופיים. לכל שיטה יתרונות וחסרונות משלה. חלק אינטגרלי מההדרכות הוא התרגול המאפשר הפנמה של הידע הנרכש והרגלת המשתמשים למערכת.
לא מבין תהליך מסוים ? זקוק לחיזוק / רענון / העמקת ההבנה במערכת?  צור קשר

פיילוט

בשלב זה המשתמשים מבצעים סימולציה של תהליכי עבודה עיקריים ופותחים תעודות ותהליכים במערכת בליווי מדריך / משתמש מפתח. שלב זה הוא קריטי להטמעת מערכת CRM/ERP ומשמש כשלב בקרה וניסוי כלים לפני העלייה לאוויר. שלב זה משמש גם לתרגול נוסף, שאילת שאלות וביצוע התאמות קטנות שנעשות ברמת המשתמש על-מנת לייעל ולהקל את העבודה במערכת החדשה (סידור תפריטים נוח, בחירת צבעים למידע ע"פ דחיפות, עיצוב תפריט קיצורי דרך ודו"חות ועוד).
  
עלייה לאוויר

בתאריך העלייה לאוויר אנו דואגים שאחד מנציגי SIBUD יהיה באתר הלקוח על-מנת לתמוך במשתמשים ולמנוע "תקלות" הנובעות מכך שהמשתמשים טריים וטרם מכירים את המערכת על בוריה. לאחר עליית המערכת לאוויר, מתבצע ליווי בתיאום מלא מול הלקוח ועל-פי היכולת הפנימית של הארגון לתמוך במשתמשים.

 שירות ותמיכה שוטפת

- לאחר העלייה לאוויר ניתן מענה לפניות בנושאים שונים:

• פתרון בעיות ומענה לשאלות בעבודה השוטפת.
• תיקון תקלות המתגלות במהלך העבודה השוטפת.
• התקנת גרסאות חדשות של המערכת
• תמיכה בכניסה לתהליכים וצורות עבודה חדשות. 
 חזרה למעלה

לא מרוצה מהשירות שאתה מקבל ? הפרויקט בקשיים ואתה זקוק לייעוץ? רוצה להעמיק את יישום ה- CRM/ERP וזקוק למומחיות שלנו ?